Trang chủ » Đề thi » Hệ điều hành

Đề thi cuối kì Hệ Điều Hành Học kì II, năm 2015 - 2016
* Học phần: Hệ Điều Hành
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần năm 2015 - 2016
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 2A, B - CNTT 2A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề: 

Học phần: Hệ điều hành | Người đăng: LienCake (18/06/2016)
Lượt xem: 463 | Bình luận: 1
Tổng số bình luận: 1
0
1  
Có đáp án không ạ. smile

Chỉ có thành viên mới được pháp bình luận.
[ Đăng kí | Đăng nhập ]