Trang chủ » Thành viên CLB HTTH
# Ảnh Họ và tên MSSV Chức vụ Liên lạc
1   Phạm Ngọc Cường 39103009 Chủ nhiệm CLB  
2   Trần Ngọc Tâm 39103052 Phó chủ nhiệm CLB  
3   Nguyễn Thanh Duy 39104117 Phó chủ nhiệm CLB  
4   Đinh Văn Thành 40104122 Uỷ viên ban chủ nhiệm CLB  
5   Mai Bảo Trâm 39103061 Ủy viên danh dự BCN CLB  
6   Phạm Việt Bình 39103004 Thành viên danh dự  
7   Dương Trần Hà Phương 38103000 Thành viên danh dự  
8   Nguyễn Ngọc Minh 38103000 Thành viên danh dự  
9   Đỗ Ngọc Thúy Oanh 40103000 Thành viên danh dự  
10   Nguyễn Mạnh Duy 39103011 Thành viên  
11   Nguyễn Minh Đạt 39103016 Thành viên  
12   Lưu Thị Ngọc Khánh 39103029 Thành viên  
13   Nguyễn Đức Toàn 39103059 Thành viên  
14   Hồ Thị Kiều Trinh 39103062 Thành viên  
15   Nguyễn Phạm Thiên Vân 39103065 Thành viên  
16   Nguyễn Trọng Thanh Nguyên 40103048 Thành viên  
17   Đoàn Minh Trí 41103078 Thành viên  
18   Vũ Ngọc Hồng Phúc 4101103054 Thành viên  
19   Phạm Hữu Trí 4101103077 Thành viên  
20   Nguyễn Thị Kim Liên 4101104050 Thành viên  
21   Huỳnh Nhật Linh 4101104052 Thành viên  
22   Lý Lan Nhi 4101104083 Thành viên  
23   Hồ Minh Tuấn 4101104140 Thành viên  
24   Kiều Anh Tuấn 4101104143 Thành viên