Trang chủ » Đề thi

Số đề hiện có trong học phần này: 36
Các đề trong trang này: 1-10
Trang: 1 2 3 4 »

* Học phần: Toán rời rạc
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKI năm 2016 - 2017
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 1A, B - CNTT 1A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: 2 trang giấy A4
* Đáp án: 
* Người soạn đề:
Toán rời rạc | Lượt xem: 1389 | Người đăng: LienCake | Ngày: 09/01/2018 | Bình luận (0)

* Học phần: Lập trình nâng cao
* Loại đề: Đề thi giữa kì lần 3 năm 2015 - 2016
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 2A, B - CNTT 2A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề:
Lập trình nâng cao | Lượt xem: 1295 | Người đăng: LienCake | Ngày: 09/01/2018 | Bình luận (0)

* Học phần: Cấu trúc dữ liệu
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII năm 2016 - 2017
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 2A, B - CNTT 2A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề:
Cấu trúc dữ liệu | Lượt xem: 1158 | Người đăng: LienCake | Ngày: 09/01/2018 | Bình luận (0)

* Học phần: Lý thuyết đồ thị
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKI năm 2016 - 2017
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 2A, B - CNTT 2A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề:
Lý thuyết đồ thị | Lượt xem: 1578 | Người đăng: LienCake | Ngày: 09/01/2018 | Bình luận (0)

* Học phần: Tin học cơ sở
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKI năm 2016 - 2017
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 1A, B - CNTT 1A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề:
Tin học đại cương | Lượt xem: 811 | Người đăng: LienCake | Ngày: 09/01/2018 | Bình luận (0)

* Học phần: Các hệ cơ sở dữ liệu (Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu)
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKI năm 2016 - 2017
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 3A, B - CNTT 3A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề:
Các hệ cơ sở dữ liệu | Lượt xem: 1228 | Người đăng: LienCake | Ngày: 09/01/2018 | Bình luận (0)

* Học phần: Kiến trúc máy tính và Hợp ngữ
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKI năm 2016 - 2017
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 2A, B - CNTT 2A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề:

Kiến trúc máy tính và hợp ngữ | Lượt xem: 1119 | Người đăng: LienCake | Ngày: 09/01/2018 | Bình luận (0)

* Học phần: Hệ Điều Hành
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKI năm 2016 - 2017
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 2A, B - CNTT 2A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề:
Hệ điều hành | Lượt xem: 1299 | Người đăng: LienCake | Ngày: 25/06/2017 | Bình luận (1)

* Học phần: Phân Tích Và Thiết Kế Giải Thuật
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKI 2016 - 2017
* Ngày thi: 
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Phân tích thuật giải | Lượt xem: 1114 | Người đăng: LienCake | Ngày: 22/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Đại số tuyến tính
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII 2015 - 2016
* Ngày thi: 
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Đại số tuyến tính và hình học giải tích | Lượt xem: 1407 | Người đăng: LienCake | Ngày: 14/06/2017 | Bình luận (0)

1-10 11-20 21-30 31-36