Trang chủ » Đề thi » Cấu trúc dữ liệu

Số đề thi hiện có trong học phần này: 2
Số đề hiện thị trong trang này: 1-2

Sắp xếp theo: Ngày · Tên · Đánh giá · Bình luận · Lượt xem
* Học phần: Cấu trúc dữ liệu
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII năm 2016 - 2017
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 2A, B - CNTT 2A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề:
Cấu trúc dữ liệu | Lượt xem: 1158 | Người đăng: LienCake | Ngày: 09/01/2018 | Bình luận (0)

* Học phần: Cấu Trúc Dữ Liệu
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII năm học 2015 - 2016
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPTin2A & 2B - CNTT 2A & 2B & 2C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án:
* Người soạn đề:
Cấu trúc dữ liệu | Lượt xem: 1025 | Người đăng: LienCake | Ngày: 11/06/2016 | Bình luận (0)