Trang chủ » Đề thi » Lập trình nâng cao

Số đề thi hiện có trong học phần này: 5
Số đề hiện thị trong trang này: 1-5

Sắp xếp theo: Ngày · Tên · Đánh giá · Bình luận · Lượt xem
* Học phần: Lập trình nâng cao
* Loại đề: Đề thi giữa kì lần 3 năm 2015 - 2016
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 2A, B - CNTT 2A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề:
Lập trình nâng cao | Lượt xem: 1295 | Người đăng: LienCake | Ngày: 09/01/2018 | Bình luận (0)

* Học phần: Lập trình nâng cao
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII 2016 - 2017 (Đề 02)
* Ngày thi:
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được phép sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Lập trình nâng cao | Lượt xem: 1320 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Lập trình nâng cao
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII 2016 - 2017 (Đề 01)
* Ngày thi:
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: không được phép sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Lập trình nâng cao | Lượt xem: 1231 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Lập Trình Nâng Cao
* Loại đề: Đề thi giữa kì 2015 - 2016
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 1A, B - CNTT 1A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề: Thầy Trần Hữu Quốc Thư
Lập trình nâng cao | Lượt xem: 903 | Người đăng: LienCake | Ngày: 12/06/2016 | Bình luận (0)

* Học phần: Lập Trình Nâng Cao
* Loại đề: Đề thi giữa kì 2015 - 2016
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 1A, B - CNTT 1A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề: Thầy Trần Hữu Quốc Thư
Lập trình nâng cao | Lượt xem: 863 | Người đăng: LienCake | Ngày: 12/06/2016 | Bình luận (0)