Trang chủ » Đề thi » Toán rời rạc

Số đề thi hiện có trong học phần này: 4
Số đề hiện thị trong trang này: 1-4

Sắp xếp theo: Ngày · Tên · Đánh giá · Bình luận · Lượt xem
* Học phần: Toán rời rạc
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKI năm 2016 - 2017
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 1A, B - CNTT 1A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: 2 trang giấy A4
* Đáp án: 
* Người soạn đề:
Toán rời rạc | Lượt xem: 1372 | Người đăng: LienCake | Ngày: 09/01/2018 | Bình luận (0)

* Học phần: Toán Rời Rạc
* Loại đề: Đề thi giữa kì học phần HKI 2016 - 2017
* Ngày thi:
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 15 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Toán rời rạc | Lượt xem: 1494 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Toán Rời Rạc
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần 2015 - 2016
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 1A, B - CNTT 1A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: 2 trang A4
* Đáp án: không có
* Người soạn đề: 
Toán rời rạc | Lượt xem: 1483 | Người đăng: LienCake | Ngày: 12/06/2016 | Bình luận (0)

* Học phần: Toán rời rạc
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượngDành cho lớp SPTin1A & 1B - CNTT 1A & 1B & 1C
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Được phép sử dụng tài liệu
* Đáp án: Có đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Toán rời rạc | Lượt xem: 1555 | Người đăng: handsomevip007 | Ngày: 04/11/2015 | Bình luận (0)