Trang chủ » Đề thi » Lập trình hướng đối tượng

Số đề thi hiện có trong học phần này: 2
Số đề hiện thị trong trang này: 1-2

Sắp xếp theo: Ngày · Tên · Đánh giá · Bình luận · Lượt xem
* Học phần: Lập trình hướng đối tượng
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKI 2016 - 2017
* Ngày thi:
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Lập trình hướng đối tượng | Lượt xem: 819 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Lập Trình Hướng Đối Tượng
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần 2013 - 2014
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 2A, B - CNTT 2A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề: 
Lập trình hướng đối tượng | Lượt xem: 899 | Người đăng: LienCake | Ngày: 12/06/2016 | Bình luận (0)