Trang chủ » Đề thi » Đại số tuyến tính và hình học giải tích

Số đề thi hiện có trong học phần này: 3
Số đề hiện thị trong trang này: 1-3

Sắp xếp theo: Ngày · Tên · Đánh giá · Bình luận · Lượt xem
* Học phần: Đại số tuyến tính
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII 2015 - 2016
* Ngày thi: 
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Đại số tuyến tính và hình học giải tích | Lượt xem: 1366 | Người đăng: LienCake | Ngày: 14/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Đại Số Tuyến Tính
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKI 2016 - 2017
* Ngày thi: 
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Đại số tuyến tính và hình học giải tích | Lượt xem: 1681 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Đại Số Tuyến Tính
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần 2015
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 1A, B - CNTT 1A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: có đáp án (Nguồn: Thầy Nguyễn Đình Lân)
* Người soạn đề: Thầy Nguyễn Đình Lân
Đại số tuyến tính và hình học giải tích | Lượt xem: 1729 | Người đăng: LienCake | Ngày: 12/06/2016 | Bình luận (0)