Trang chủ » Đề thi » Hệ điều hành

Số đề thi hiện có trong học phần này: 3
Số đề hiện thị trong trang này: 1-3

Sắp xếp theo: Ngày · Tên · Đánh giá · Bình luận · Lượt xem
* Học phần: Hệ Điều Hành
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKI năm 2016 - 2017
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 2A, B - CNTT 2A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề:
Hệ điều hành | Lượt xem: 1246 | Người đăng: LienCake | Ngày: 25/06/2017 | Bình luận (1)

* Học phần: Hệ Điều Hành
* Loại đề: Đề thi giữa học kì 2016 - 2017
* Ngày thi: 
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 30 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: ThS Nguyễn Hữu Thông
Hệ điều hành | Lượt xem: 990 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Hệ Điều Hành
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần Học kì II năm 2015 - 2016
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 2A, B - CNTT 2A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề: 
Hệ điều hành | Lượt xem: 1052 | Người đăng: LienCake | Ngày: 18/06/2016 | Bình luận (1)