Trang chủ » Đề thi » Xác suất thống kê

Số đề thi hiện có trong học phần này: 3
Số đề hiện thị trong trang này: 1-3

Sắp xếp theo: Ngày · Tên · Đánh giá · Bình luận · Lượt xem
* Học phần: Xác suất thống kê
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII 2015 - 2016
* Ngày thi: 
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Được sử dụng tài liệu (Xem chi tiết trên đề thi)
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Xác suất thống kê | Lượt xem: 1310 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Xác suất thống kê
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII 2012 - 2013
* Ngày thi:
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Được sử dung tài liệu (Xem chi tiết trên đề thi)
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Xác suất thống kê | Lượt xem: 617 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Xác Suất Thống Kê
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII 2015 - 2016
* Ngày thi: 
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Được sử dụng tài liệu (Xem chi tiết trên đề)
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Xác suất thống kê | Lượt xem: 909 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)