Trang chủ » Đề thi » Giải tích 1

Thi kết thúc học phần Giải Tích 1, năm học 2015 - 2016
* Học phần: Giải Tích 1
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần 2015 - 2016
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 1A, B - CNTT 1A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề: 

Học phần: Giải tích 1 | Người đăng: LienCake (12/06/2016)
Lượt xem: 567
Tổng số bình luận: 0
Chỉ có thành viên mới được pháp bình luận.
[ Đăng kí | Đăng nhập ]