Trang chủ » Đề thi » Kiến trúc máy tính và hợp ngữ

Đề thi kết thúc học phần học Kiến trúc máy tính và hợp ngữ Học kì 1, năm học 2016 - 2017
* Học phần: Kiến trúc máy tính và Hợp ngữ
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKI năm 2016 - 2017
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 2A, B - CNTT 2A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề:
Học phần: Kiến trúc máy tính và hợp ngữ | Người đăng: LienCake (09/01/2018)
Lượt xem: 341
Tổng số bình luận: 0
Chỉ có thành viên mới được pháp bình luận.
[ Đăng kí | Đăng nhập ]