Trang chủ » Đề thi » Lập trình cơ bản

Đề thi cuối kì - Lập trình cơ bản 2012 - 2013
* Học phần: Lập trình cơ bản
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượngDành cho lớp SPTin1A & 1B - CNTT 1A & 1B & 1C
* Thời gian: 90 phút
Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: Có đáp án
* Người soạn đề: Thầy Trần Hữu Quốc Thư

 

Nguồn: https://drive.google.com/file/d/0B8vTpNzLyh6kcTBaYTNvSnJIRTA/view
Học phần: Lập trình cơ bản | Người đăng: handsomevip007 (04/12/2015)
Lượt xem: 481
Tổng số bình luận: 0
Chỉ có thành viên mới được pháp bình luận.
[ Đăng kí | Đăng nhập ]