Trang chủ » Đề thi » Lập trình hướng đối tượng

Thi kết thúc học phần Lập Trình Hướng Đối Tượng, năm học 2013 - 2014
* Học phần: Lập Trình Hướng Đối Tượng
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần 2013 - 2014
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 2A, B - CNTT 2A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề: 

Học phần: Lập trình hướng đối tượng | Người đăng: LienCake (12/06/2016)
Lượt xem: 270
Tổng số bình luận: 0
Chỉ có thành viên mới được pháp bình luận.
[ Đăng kí | Đăng nhập ]