Trang chủ » Đề thi » Lập trình nâng cao

Đề thi giữa kì lần 3 học phần Lập trình nâng cao năm học 2015 - 2016
* Học phần: Lập trình nâng cao
* Loại đề: Đề thi giữa kì lần 3 năm 2015 - 2016
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 2A, B - CNTT 2A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề:

Học phần: Lập trình nâng cao | Người đăng: LienCake (09/01/2018)
Lượt xem: 251
Tổng số bình luận: 0
Chỉ có thành viên mới được pháp bình luận.
[ Đăng kí | Đăng nhập ]