Trang chủ » Đề thi » Lập trình nâng cao

Đề thi kết thúc học phần Lập trình nâng cao năm học 2016 - 2017 (Đề 1)
* Học phần: Lập trình nâng cao
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII 2016 - 2017 (Đề 01)
* Ngày thi:
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: không được phép sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định

Học phần: Lập trình nâng cao | Người đăng: LienCake (13/06/2017)
Lượt xem: 254
Tổng số bình luận: 0
Chỉ có thành viên mới được pháp bình luận.
[ Đăng kí | Đăng nhập ]