Trang chủ » Đề thi » Lý luận dạy Tin học 1

Đề thi kết thúc học phần Lý luận dạy học Tin học 1 HKII, năm học 2015 - 2016
* Học phần: Lý luận dạy học Tin học 1
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII 2015 - 2016
* Ngày thi: 06/2016
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Được sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Học phần: Lý luận dạy Tin học 1 | Người đăng: LienCake (22/09/2016)
Lượt xem: 252
Tổng số bình luận: 0
Chỉ có thành viên mới được pháp bình luận.
[ Đăng kí | Đăng nhập ]