Trang chủ » Đề thi » Toán rời rạc

Đề thi kết thúc học phần Toán rời rạc HKI năm học 2016 - 2017
* Học phần: Toán rời rạc
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKI năm 2016 - 2017
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 1A, B - CNTT 1A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: 2 trang giấy A4
* Đáp án: 
* Người soạn đề:
Học phần: Toán rời rạc | Người đăng: LienCake (09/01/2018)
Lượt xem: 296
Tổng số bình luận: 0
Chỉ có thành viên mới được pháp bình luận.
[ Đăng kí | Đăng nhập ]