Trang chủ » Đề thi » Toán rời rạc

Đề thi cuối kì - Toán rời rạc 2012 - 2013 - Lần 1

* Học phần: Toán rời rạc
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượngDành cho lớp SPTin1A & 1B - CNTT 1A & 1B & 1C
* Thời gian: 90 phút
Tài liệu: Được phép sử dụng tài liệu
* Đáp án: Có đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định

Câu 1 (2 điểm)
a. Trong một cuộc thi trắc nghiệm có 100 câu hỏi đúng/sai. Có bao nhiêu các một sinh viên có thể trả lời tất cả câu hỏi đó nếu một câu trả lời có thể để trống? 0.5đ
b. Một đội bóng có 22 cầu thủ.
 - Có bao nhiêu cách chọn 11 cầu thủ để ra sân? 0.5đ
 - Có bao nhiêu cách chọn 11 cầu thủ để ra sân và bố trí vào các vị trí khác nhau trong đội hình? 0.5đ
c. Có bao nhiêu xâu bít có thể tạo thành từ 6 bít 1 và tám bít 0? 0.5đ

Câu 2 (2 điểm)
a. Có bao nhiêu xâu chữ có từ 7 kí tự trở lên có thể được tạo ra bằng cách sử dụng các chữ cái trong từ EVERGREEN? 0.5đ
b. Xếp 10 cuốn sách vào 4 ngăn sách của một giá sách. Có bao nhiêu cách xếp nếu:
 - Các cuốn sách là không thể phân biệt? 0.5đ
 - Các cuốn sách là khác nhau nhưng vị trí trong ngăn là không quan trọng? 0.5đ
 - Có 3,3,2,2 cuốn sách trên mỗi ngăn, các cuốn sách là khác nhau và vị trí trong ngăn được tính đến? 

Câu 3 (2 điểm)
a. Có bao nhiêu xâu bít có độ dài bằng 10 bắt đầu bằng 101 hoặc kết thúc bằng 010? 1đ
b. Xây dựng hệ thức truy hồi cho số các xâu bít có độ dài bằng n có chứa hai bit 0 liên tiếp (n ≥ 3). 1đ

Câu 4 (2 điểm)
Kí hiệu N là tập các số tự nhiên. Trên tập tích Đềcác N3 định nghĩa quan hệ R như sau:

(a,b,c) R (d,e,f) ⇔ a+b+c = d+e+f
a. Chứng minh R là một quan hệ tương đương. 1đ
b. Đếm số phần tử của lớp tương đương [(2011,2012,2013)]R trong quan hệ R. 1đ

Câu 5 (2 điểm)
Một hội đồng gồm 4 người biểu quyết các vấn đề của một công ty. Với một vấn đề, một người có thể bỏ
phiếu tán thành hoặc không tán thành. Một vấn đề sẽ được thông qua nếu người thứ nhất và người thứ hai 
bỏ phiếu tán thành hoặc ít nhất 3 người bỏ phiếu tán thành. Chúng ta cần thiết kế một mạch sử dụng 3 cổng 
logic cơ bản NOT, AND, OR cho công việc biểu quyết trên.
a) Xây dựng bảng giá trị cho mạch như mô tả trên. 0.5đ
b) Tìm công thức tối tiểu của mạch trên. 1đ
c) Dùng công thức tối tiểu để vẽ mạch. 0.5đ

Đáp án tham khảo
Đáp án

Nguồn: https://drive.google.com/open?id=0B8vTpNzLyh6keEhCUkFvZktsWGs
Học phần: Toán rời rạc | Người đăng: handsomevip007 (04/11/2015)
Lượt xem: 637
Tổng số bình luận: 0
Chỉ có thành viên mới được pháp bình luận.
[ Đăng kí | Đăng nhập ]