Trang chủ » Đề thi

Số đề hiện có trong học phần này: 36
Các đề trong trang này: 11-20
Trang: « 1 2 3 4 »

* Học phần: Toán Rời Rạc
* Loại đề: Đề thi giữa kì học phần HKI 2016 - 2017
* Ngày thi:
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 15 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Toán rời rạc | Lượt xem: 1102 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Lập trình hướng đối tượng
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKI 2016 - 2017
* Ngày thi:
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Lập trình hướng đối tượng | Lượt xem: 586 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Lập trình nâng cao
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII 2016 - 2017 (Đề 02)
* Ngày thi:
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được phép sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Lập trình nâng cao | Lượt xem: 855 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Lập trình nâng cao
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII 2016 - 2017 (Đề 01)
* Ngày thi:
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: không được phép sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Lập trình nâng cao | Lượt xem: 825 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Giải tích 1
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKI 2016 - 2017
* Ngày thi:
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Giải tích 1 | Lượt xem: 913 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Hệ Điều Hành
* Loại đề: Đề thi giữa học kì 2016 - 2017
* Ngày thi: 
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 30 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: ThS Nguyễn Hữu Thông
Hệ điều hành | Lượt xem: 647 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Xác suất thống kê
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII 2015 - 2016
* Ngày thi: 
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Được sử dụng tài liệu (Xem chi tiết trên đề thi)
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Xác suất thống kê | Lượt xem: 1005 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Xác suất thống kê
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII 2012 - 2013
* Ngày thi:
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Được sử dung tài liệu (Xem chi tiết trên đề thi)
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Xác suất thống kê | Lượt xem: 446 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Xác Suất Thống Kê
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII 2015 - 2016
* Ngày thi: 
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Được sử dụng tài liệu (Xem chi tiết trên đề)
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Xác suất thống kê | Lượt xem: 718 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

* Học phần: Đại Số Tuyến Tính
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKI 2016 - 2017
* Ngày thi: 
* Đối tượng: Sinh viên
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: Không đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Đại số tuyến tính và hình học giải tích | Lượt xem: 1073 | Người đăng: LienCake | Ngày: 13/06/2017 | Bình luận (0)

1-10 11-20 21-30 31-36