Trang chủ » Đề thi

Số đề hiện có trong học phần này: 36
Các đề trong trang này: 31-36
Trang: « 1 2 3 4

* Học phần: Giải Tích 1
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần 2015 - 2016
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 1A, B - CNTT 1A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: 
* Người soạn đề: 
Giải tích 1 | Lượt xem: 946 | Người đăng: LienCake | Ngày: 12/06/2016 | Bình luận (0)

* Học phần: Toán Rời Rạc
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần 2015 - 2016
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 1A, B - CNTT 1A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: 2 trang A4
* Đáp án: không có
* Người soạn đề: 
Toán rời rạc | Lượt xem: 1183 | Người đăng: LienCake | Ngày: 12/06/2016 | Bình luận (0)

* Học phần: Đại Số Tuyến Tính
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần 2015
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPT 1A, B - CNTT 1A, B, C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: có đáp án (Nguồn: Thầy Nguyễn Đình Lân)
* Người soạn đề: Thầy Nguyễn Đình Lân
Đại số tuyến tính và hình học giải tích | Lượt xem: 1435 | Người đăng: LienCake | Ngày: 12/06/2016 | Bình luận (0)

* Học phần: Cấu Trúc Dữ Liệu
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần HKII năm học 2015 - 2016
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượng: Dành cho lớp SPTin2A & 2B - CNTT 2A & 2B & 2C & sinh viên học lại
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án:
* Người soạn đề:
Cấu trúc dữ liệu | Lượt xem: 824 | Người đăng: LienCake | Ngày: 11/06/2016 | Bình luận (0)

* Học phần: Lập trình cơ bản
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượngDành cho lớp SPTin1A & 1B - CNTT 1A & 1B & 1C
* Thời gian: 90 phút
Tài liệu: Không được sử dụng tài liệu
* Đáp án: Có đáp án
* Người soạn đề: Thầy Trần Hữu Quốc Thư
Lập trình cơ bản | Lượt xem: 861 | Người đăng: handsomevip007 | Ngày: 04/12/2015 | Bình luận (0)

* Học phần: Toán rời rạc
* Loại đề: Đề thi kết thúc học phần
* Ngày thi: Chưa xác định
* Đối tượngDành cho lớp SPTin1A & 1B - CNTT 1A & 1B & 1C
* Thời gian: 90 phút
* Tài liệu: Được phép sử dụng tài liệu
* Đáp án: Có đáp án
* Người soạn đề: Chưa xác định
Toán rời rạc | Lượt xem: 1225 | Người đăng: handsomevip007 | Ngày: 04/11/2015 | Bình luận (0)

1-10 11-20 21-30 31-36